Fotiá vuurlopen en transpersoonlijke educatie

Agenda:

https://www.facebook.com/events/2354457468002469/

  • Zaterdag 31 augustus workshop pijlbreken van 14:00 tot 17:00 uur locatie Nieuwe Erven Amersfoort.
    TICKETS MAIL NAAR: fotiaa@outlook.com
    kosten € 45,-

Algemene voorwaarden:

U schrijft in voor een activiteit door een e-mail of via internet. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail of via internet.

1.2 U ontvangt via een e-mail een bevestiging van de inschrijving (van iemand anders) van Fotiá. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

2.1 De factuur en de informatie voor de workshop ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per brief of e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging brengen we €25,00 administratie- en reserveringskosten in rekening. In elk geval dat de volledige deelnamekosten lager zijn dan €25,00 is er geen restitutie mogelijk. (Niet van toepassing op de meerdaagse activiteiten . Zie artikel 3.1 d.-e.).
c. Bij annulering of wijziging binnen een week of 168 uur voor de workshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. (Niet van toepassing op meerdaagse activiteiten. Zie artikel 3.1 d.-e.).
d. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang een meerdaagse activiteit bent u de aanbetaling verschuldigd.
e. Bij annulering van 29 dagen tot minder voor aanvang van een meerdaagse activiteit bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Fotiá.

3.3 Als u bent verhinderd, mag u tot 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde tot 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per brief of e-mail door aan Fotiá.

3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4.1 Fotiá heeft het recht een workshop te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

5.1 De workshop worden gegeven door Fotiá of vertegenwoordigers van Fotiá.

6.1 Fotiá en vertegenwoordigers van Fotiá zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop.

6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 23 april 2019. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Fotiá worden aangegeven.